Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 60
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Trong Miền

1. Kìa ai đó đang tìm nơi nào

Nghỉ an trong miền Giu-đê.

Trinh nữ đẹp xinh mẫu thân Jêsus ấy,

Chính là Mary nay.


Điệp Khúc:

Nào ca lên, mừng Nô-ên,

Vui mừng tràn đầy khắp nơi.

Vì Christ giáng thế ngày này năm xưa ấy.

Hát mừng Jêsus hạ sanh.


2. Kìa Con Thánh Jêsus đang nằm

Máng chiên kia Ngài an giấc.

Những ánh hào quang chiếu trên trời cao

Xuống chốn chuồng chiên thấp hèn.


3. Ðoàn thiên sứ nhanh nhẹn bay liệng

Giữa khi mục đồng chiêm bái.

Ca khúc mừng vui tấu vang trời cao

Che lấp ngàn sao sáng lòa.

Copyright © 2012-2022