Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 56
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Tiếng Hát Thiên Binh

1. Trên không trung tiếng hát thiên binh

Êm đềm ngân suốt trong đêm trường.

Non xanh kia đáp tiếng hoan ca,

Vang niềm vui khắp nơi xa ngàn.

 

Điệp Khúc:

Ô, vút cao trên trời mây,

Vút cao trên trời mây,

Vút cao trên trời mây vời vợi;

Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.

 

Ô, vút cao trên trời mây,

Vút cao trên trời mây,

Vút cao trên trời mây vời vợi;

Nguyện danh Thiên Chúa huy hoàng.

 

2. Ta mau mau đến Bết-lê-hem

Xin quì tôn Thánh Vương ra đời.

Nơi cô thôn sứ thánh hân hoan,

Ca mừng đêm Chúa ta lâm phàm.

 

3. Kia trong nơi máng cỏ khiêm ti

Con Trời lâm thế cách nhu mì.

Ca lên Giô-sép với Ma-ri,

Mau cùng tôi chúc tôn danh Ngài.

 

Copyright © 2012-2022