Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 15
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Thành Tâm Tôn Vua Thánh


1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong

Niềm yêu thương khôn sánh, đáng hát xướng ghi lòng

Ngài là Thần hộ thân, linh, cây khiên, Vua muôn thuở

Kìa, vinh quang bao chung quanh Đấng khắp chốn tôn thờ.


2. Ngợi khen Giê-hô-va, quyền phép rất siêu cao

Tàn không trung che tỏa, ánh sáng chính vương bào

Bầu trời rền vang lôi oanh như đưa xa giá thánh

Ngài đi trên mây u minh, cánh bão tố vô hình.


3. Nhìn xem muôn tinh tú cùng quả đất vẫn xoay

Đều do công linh Chuá, thuở sáng thế an bài

Mọi sự vật thiên nhiên kia, qui tắc không cải hoán

Đại dương bao quanh bốn phía, quả đất có đai ràng.


4. Sự chăm nom của Chúa miệng lưỡi khó tả ra

Hà bao nhiêu sinh khí, chiếu sáng khắp sơn hà

Dội từ nguồn qua trung nguyên đưa cao hơi nước bốc

Luồng mây un lên gây nên giá móc nhỏ mưa ngọc.


5. Bầy chiên con non nớt, bụi đất vốn chóng tan

Thành tâm luôn nương náu Đấng tín nghĩa châu toàn

Lòng Ngài mềm dịu nhưng luôn khăng khăng như đóng ấn

Ngài thật Tạo Công, Cứu Chúa, Thiết Hữu, Bảo An Thần.


6. Tình yêu thương của Chúa thật chẳng thế chuyển lời

Kìa, thiên binh hát múa, chúc Đấng ở ngai trời

Vật thọ tạo vô giai thinh, tuy ca không êm ái

Đồng thanh đơn sơ bái kính, hát chúc Chúa thiên đài.

 

Copyright © 2012-2022