Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 9
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Phước Nguyên Từ Trời

1. Phước nguyên từ trời xin chảy vào

lòng bật lên khúc ca chúc ơn Ngài

Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng,

giục tôi thỏa vui hát một bài

Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm,

mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát

Để tôi ngợi Ngọn ân điển ngàn tầm,

là Non cứu ân, Non cực lạc.2. Đến đây là nhờ Chân Chúa phò trì,

nguyện xây cất Ê-bên-ê-xe

Nếu Cha đẹp lòng tôi dám nguyện kỳ,

miền thiên quốc tôi sớm quay về

Giê-xu kiếm tôi khi đang thất lạc,

từng vơ vẩn cách xa đuờng thánh

Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt,

vực tôi khỏi nanh sói hại hành.


3. Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày,

Nợ kia cứ vấn vương mãi hoài

Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày,

buộc tâm vẩn vơ vào Ngài

Tự nghiệm tánh tôi ưa xa thánh phụ,

thường hay cách ly Cha từ ái

Kính dâng lòng này cho Chúa Giê-xu,

nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài.

---------------------------

Come Thou Fount of Every Blessing

1. Come, Thou Fount of every blessing,

Tune my heart to sing Thy grace;

Streams of mercy, never ceasing,

Call for songs of loudest praise.

Teach me some melodious sonnet,

Sung by flaming tongues above.

Praise the mount, I’m fixed upon it,

Mount of Thy redeeming love.


2. Sorrowing I shall be in spirit,

Till released from flesh and sin,

Yet from what I do inherit,

Here Thy praises I'll begin;

Here I raise my Ebenezer;

Here by Thy great help I’ve come;

And I hope, by Thy good pleasure,

Safely to arrive at home.


3. Jesus sought me when a stranger,

Wandering from the fold of God;

He, to rescue me from danger,

Interposed His precious blood;

How His kindness yet pursues me

Mortal tongue can never tell,

Clothed in flesh, till death shall loose me

I cannot proclaim it well.


4. O to grace how great a debtor

Daily I’m constrained to be!

Let Thy goodness, like a fetter,

Bind my wandering heart to Thee.

Prone to wander, Lord, I feel it,

Prone to leave the God I love;

Here’s my heart, O take and seal it,

Seal it for Thy courts above.


5. O that day when freed from sinning,

I shall see Thy lovely face;

Clothed then in blood washed linen

How I’ll sing Thy sovereign grace;

Come, my Lord, no longer tarry,

Take my ransomed soul away;

Send thine angels now to carry

Me to realms of endless day.

 

Copyright © 2012-2022