Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Viết lời: Fanny J. Crosby
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 2
Hợp âm: G
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời - Lời Việt: Nguyễn Châu Ân
 

1. Đời đời vinh quang quy thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh
Đấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con độc sanh
Là Thần Nhân Giê-xu vì yêu ta đành chết thế
Để mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về.
Điệp Khúc:
Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha
Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hòa
Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới
Hãy đến với Giê-xu làm hòa với Đức Chúa Trời!
2. Ồ! thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết
Huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết
Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối
Tức khắc Giê-xu tha tội và cứu sống muôn đời.
3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Giê-xu đầy nhân ái
Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay
Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hòa vui sướng
Khi thấy Giê-xu và cùng Ngài sống ở thiên đường.

----------------------------------------------

To God Be the Glory

1. To God be the glory, great things He hath done;
So loved He the world that He gave us His Son,
Who yielded His life an atonement for sin,
And opened the life gate that all may go in.
Refrain:
Praise the Lord, praise the Lord,
Let the earth hear His voice!
Praise the Lord, praise the Lord,
Let the people rejoice!
O come to the Father, through Jesus the Son,
And give Him the glory, great things He hath done.
2. O perfect redemption, the purchase of blood,
To every believer the promise of God;
The vilest offender who truly believes,
That moment from Jesus a pardon receives.
3. Great things He hath taught us, great things He has done,
And great our rejoicing through Jesus the Son;
But purer, and higher, and greater will be
Our wonder, our transport, when Jesus we see. 

Copyright © 2012-2022