Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 500
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát  

 

 

Về Nhà Chúa


Hãy kíp về!

Mau mau về!

Lạc lối mãi làm chi?

Đức Chúa Cha

mong anh về nhà

Giang tay tiếp rước anh. 

 

Copyright © 2012-2022