Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 95
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Thánh Thủ

1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng?

Vì đảng ác nhân mỉa mai

Đội mão gai cho Vua thượng thiên

Thê thảm, đớn đau đắng cay

Thánh thủ ngàn thu luôn khả kính

Vinh hiển thiên cung rạng ngần

Ôi, dầu huyết tuôn rơi bị khinh

Tôi vui xưng Ngài kỷ phần.


2. Đầu Chúa tôi sao giọt hồng rơi?

Thay chỗ ác nhân đảm đương?

Vì cớ tôi vi phạm luật trời

Nên Chúa chết thay thảm thương

Nơi chơn Ngài tôi đang thống hối

Tôi đáng mang nhục hình này

Xin Ngài lấy yêu thương nhìn tôi

Hầu hưởng ơn Ngài dẫy đầy.


3. Bạn thiết ôi, tâm tôi rày sau

Dùng thứ tiếng chi cảm ơn

Bạn chết thay tôi thân chịu đau

So ái đức hơn thái sơn

Tôi qui thuộc trong thay Thiết hữu

Ghi gắn keo sơn một lòng

Xin đừng để tâm tôi lạc lưu

Luôn ở trong Ngài thủy chung.


4. Giờ tắt hơi mong Ngài gần tôi

Nguyền thấy mão gai của Ngài

Cầu Chúa bay mau lại gần tôi

Thiên quốc đưa tôi đến ngay

Mắt ngó Ngài luôn không biến chuyển

Trong đức tin như thạch bàn

Ai người chết đức tin còn nguyên

Trong ái tâm Ngài nghỉ an.

Copyright © 2012-2022