Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 83
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Hoa Huệ Trong Trũng

1. Bạn thân tôi ấy Jêsus Christ, lo lắng cho tôi trọn đời

Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán quân trong muôn người

Thật tôi xem Chúa như Hoa Huệ trong trũng, hương thơm nhẹ nhàng

Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn

Hồi bi ai Jêsus an ủi, lúc bối rối cho bình an

Bảo rằng “Mọi điều sầu thống nên giao Ta mang.”


Điệp Khúc:

Thật Jêsus Christ như Hoa Huệ, như chính Sao Mai rạng ngời

Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay, quán quân muôn người.


2. Jêsus Christ gánh bi thương tôi, lau ráo bao châu lụy tràn

Là ngọn tháp che tôi khi quỉ ma xâm phạm vào

Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự, xa ném bao nhiêu tượng hình

Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình

Dầu khi nhân gian khinh chê chán, lắm lúc Sa-tan gạt tôi

Chỉ nhờ Jêsus đạt đích an ninh vô hồi.


3. Hồi tôi đây sống bởi đức tin, vâng ý Ba Ngôi trọn tình

Ngài thật không xa tôi không bỏ tôi đi một mình

Lửa linh bao phủ xung quanh tôi, nên bổn tâm không bồi hồi

Nhờ ma-na Chúa ban, hồn đang đói thấy no rồi

Rồi tôi bay lên nơi vinh quí thấy rõ thiên nhan đẹp xinh

Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tua ra muôn hình.

Copyright © 2012-2022