Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 66
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Nắm Yên Trong Máng Chiên

1. Nằm yên trong máng chiên kia nào được nôi nệm giường.

Đầu kê rơm khô thế gối, Ấu Chúa trong hiền lương.

Kìa bao tinh tú trên cao đều nhìn xuống nơi này.

Hài nhi Jêsus an giấc! Thánh nhan hồn nhiên thay!


Bầy chiên kia bổng be be, chọc thức giấc Anh Hài.

Jêsus không tiếng oe oe nằm tự nhiên khoan khoái,

Chúa ôi! Con yêu Ngài nhiều! Nguyện nhìn xuống từ trời,

Lại bên nôi ru con ngủ, Cứu Chúa Jêsus ơi!


2. Cầu Jêsus ở bên con! Hằng ngự trong lòng này.

Nguyện yêu thương con mãi mãi, đáp tiếng kêu cầu đây.

Bầy con thơ cúi xin ơn Ngài âu yếm hộ trì,

Và đem lên thiên quốc, hưởng phước hạnh trường hi.


Nằm yên trong máng chiên kia nào có nôi, nệm, giường.

Đầu kê rơm, dáng thơ ngây Hài Nhi trông vui sướng;

Các sao long lanh vằng vặc nhìn vào máng hèn nầy,

Hài Nhi Jêsus an giấc. Thánh thể hồn nhiên thay!

Copyright © 2012-2022