Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 43
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Thiên Sứ Rao Truyền

1. Chúng tôi mục đồng từ miền Giu-đê,

Thức đêm chăn bầy, nhìn hạt sương rơi,

Thoáng trông lên trời, Lòa tia sáng,

Chiếu lên vinh quang của Chúa thượng thiên.

 

2. Tiếng vang khung trời thần binh loan tin,

Jêsus ra đời thành Bết-lê-hem,

Xiết bao vui mừng, Ðừng kinh khiếp,

Ðấng Mê-si nay lâm thế vì ngươi.

 

3. Có muôn thiên thần đồng hòa thanh âm,

Chúc tôn Con Trời, thành nhân hôm nay,

Ấy tin vui mừng, Lòng sung sướng,

Ðến Bết-lê-hem chiêm bái hài nhi.

 

Copyright © 2012-2022