Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 29
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Ngợi Khen Cứu Chúa Đã Chuộc Tôi

1. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nay

Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay!

Từ nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra

Ngài đau đớn ở Gô-gô-tha.

 

Điệp Khúc:

Ngợi khen Chúa

Đấng chuộc chính tôi nay

Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây!

Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi

Nợ xưa trả, thảnh thơi trọn đời.

 

2. Lòng ta kể đến mẫu chuyện yêu đương

Phận tôi chết Chúa vẫn còn thương

Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không

Lòng nhân ái ví biển mênh mông.

 

3. Lòng ưa tán mỹ Đấng chuộc tôi nay

Quyền đắc thắng của Chúa lạ thay!

Ngài ban sức chiến thắng quyền âm ti

Tội khiên, chết chóc, chẳng sợ chi.

 

4. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi đây

Lòng nhân ái thánh khiết rộng thay!

Được ơn Chúa cải tử hoàn sinh cho

Ở luôn với thánh tử Jêsus.

 

Copyright © 2012-2022