Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 17
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài


1. Lạy Thần đời đời ban ân phước

Ai có thể ca khen cho được?


Điệp Khúc:

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài

A-men, chúng tôi tôn thờ đây

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài

Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.


2. Đạo từ lòng Ngài xưa ban phát

Tâm chúng tôi nay nghe thông đạt.


3. Vì tội người Ngài dâng sinh tế

Công giá trả xong xuôi mọi bề.


4. Lòng này mờ mịt như đêm tối

Cha lấy linh quang soi rạng ngời.


5. Ngài hiện diện lời xưa tuyên ấn

Đau khổ lui xa khi Ngài gần.


6. Ngài định ngày đại ban ân thưởng

Phu phỉ chúng tôi trong mọi đường.

 

Copyright © 2012-2022