Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 4
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Ta Bước Lên Si-ôn
 

1. Yêu Chúa ta họp tại đây
Ai nấy lộ vẻ vui thay
Cùng nhau ta hát thánh ca nhịp nhàng
Cùng nhau tâu khúc thánh ca dịu dàng
Hồi ta đương nhóm dưới Ngai
Nhóm chung quanh Đấng quyền oai.
Điệp Khúc:
Ta bước lên Si-ôn hè
Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ
Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới
Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.
2. Bao kẻ không chịu tụng ca
Do chẳng nhận biết Chúa Cha
Nhưng ta con cái của Vua trên trời
Thật con yêu quý của Vua muôn đời
Thuật ơn vui vẻ khắp nơi
Chứng ơn vui vẻ nào thôi.
3. Muôn phước thiên thượng ngọt ngon
Lưu xuống từ núi Si-ôn
Hiện ta vui hưởng trước khi qua đời
Hiện ta vui hưởng trước khi lên trời
Dầu chưa lên cõi hiển vinh
Dẫu chưa lên cõi thượng thiên.
4. Nay hãy ca tụng không thôi
Đôi mắt lụy dứt tuôn rơi
Ta tiến qua xứ Em-ma-nu-ên
Cùng nhau qua xứ Em-ma-nu-ên
Đồng lên thiên quốc hiển vinh
Đến nơi thiên quốc đẹp xinh.

------------------------------------

We're Marching to Zion
1. Come, we that love the Lord,
And let our joys be known;
Join in a song with sweet accord,
And thus surround the throne.
Refrain:
We’re marching to Zion,
Beautiful, beautiful Zion;
We’re marching upward to Zion,
The beautiful city of God.
2. The sorrows of the mind
Be banished from the place;
Religion never was designed
To make our pleasures less.
3. Let those refuse to sing,
Who never knew our God;
But children of the heav’nly King
May speak their joys abroad.
4. The men of grace have found
Glory begun below;
Celestial fruits on earthly ground
From faith and hope may grow.
5. The hill of Zion yields
A thousand sacred sweets
Before we reach the heav’nly fields,
Or walk the golden streets.
6. Then let our songs abound,
And every tear be dry;
We’re marching through Immanuel’s ground
To fairer worlds on high.

 

 

Copyright © 2012-2022