Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Viết lời: Charles Wesley
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 3
Hợp âm: F
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
 

1. Kính Thánh Vương, kíp ngự lai, 
Hộ tôi cung chúc danh Ngài; 
Hát lên khen ngợi, 
Ngợi Cha sáng láng trên trời, 
Là danh chiến thắng muôn đời, 
Nguyện quang lâm trên chính tôi, 
Chúa thánh muôn đời.
2. Cúi xin Đạo Thể ngự lai,
Nịt gươm chói sáng hiển oai,
Đoái nghe tôi nài,
Nguyền ban tứ thánh dân Ngài,
Dùng chân lý nuôi tâm hoài,
Thần nhân ôi, xin giáng đây,
Ở chính tâm này.
3. Đấng Ủy Lạo hỡi, ngự lai,
Nguyền đem thánh chứng theo Ngài,
Chính phút vui này,
Nguyền xin Thánh Linh năng tài,
Quyền thiêng, sức thiêng ai tày,
Ngự vô tâm tôi Chúa ơi,
Quản cai muôn đời.
4. Hát khen muôn thuở nào thôi,
Hiệp tôn Chân Chúa Ba Ngôi,
Chúa trên muôn loài,
Nguyền trong hiển vinh nơi Ngài,
Được xem Đấng tôn nghiêm hoài,
Thờ tôn yêu thương Chúa tôi, 
Trải đến đời đời.

----------------------------------------

Come, Thou Almighty King
1. Come, Thou almighty King,
Help us Thy Name to sing, help us to praise!
Father all glorious, o’er all victorious,
Come and reign over us, Ancient of Days!
2. Jesus, our Lord, arise,
Scatter our enemies, and make them fall;
Let Thine almighty aid our sure defense be made,
Souls on Thee be stayed; Lord, hear our call.
3. Come, Thou incarnate Word,
Gird on Thy mighty sword, our prayer attend!
Come, and Thy people bless, and give Thy Word success,
Spirit of holiness, on us descend!
4. Come, holy Comforter,
Thy sacred witness bear in this glad hour;
Thou Who almighty art, now rule in every heart,
And ne’er from us depart, Spirit of pow’r!
5. To Thee, great One in Three,
Eternal praises be, hence, evermore;
Thy sov’reign majesty may we in glory see,
And to eternity love and adore!

 

Copyright © 2012-2022