Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 105
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Xong Rồi

1. Lời ân điển với yêu thương chan hòa

Dội vang ra từ Gô-gô-tha

Làm rung đất, tối tăm cả bầu trời

Vầng đá kia bỗng nhiên nứt rời

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời Jêsus lúc trút linh hồn

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời Jêsus kêu khi trút hồn.


2. Diệu thay, tiếng Jêsus kêu “Xong rồi!”

Làm vui thỏa lòng ta chẳng thôi

Từ Chân Chúa phước ân kia tuôn tràn

Giục giã ta tiến lên vững vàng.

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời ban trối, thánh dân ghi lòng

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời trối kia, thánh dân ghi lòng.


3. Mọi hình bóng đến nay đã xong rồi

Trọn nghi lễ từ trước các đời

Lời tuyên hứa cổ lai đã trọn rồi

Ngục chết tan, tử vương suy đồi.

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời yên ủi thánh dân muôn đời

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời ủy lạo thánh dân suốt đời.


4. Sê-ra-phin, hãy lên dây kim cầm

Hòa âm với giọng ca bỗng trầm

Trời nên hát, đất hoan ca vang rền

Tụng mỹ danh Em-ma-nu-ên

“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”

Ngợi khen Chiên Con huyết chan hòa

“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”

Thật hiển vinh Chiên Con huyết lòa.

Copyright © 2012-2022