Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 104
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

1. Ngày xưa từ ngôi báu

chốn thiên đàng đầy tươi sáng,

Chúa đã xuống nơi trần gian tối tăm.

Ngày ấy Chúa đã mang tình yêu đến với thế nhân,

Xóa hết cô đơn, sầu đau, khóc than.


Điệp Khúc:

Im lặng chịu thương khó,

Mão gai trên đầu Thiên Chúa.

Trần gian đóng đinh Jêsus vào cây gỗ.

Lòng yêu thương Ngài tan vỡ

Vì thế nhân, vì tôi đó!

Nhớ ghi ơn Chúa Jêsus không mờ.


2. Vì chiên Ngài yêu mến,

Thế gian được Ngài thăm viếng,

Chúa kiếm chiên đưa về nơi nghỉ yên.

Ngài đến với trái tim đầy nhân ái cứu chúng sinh,

Thế giới đã quay mặt không ngắm xem.


3. Vì tôi Ngài cay đắng,

tấm thân nhọc nhằn mưa nắng,

Chúa gánh bao đau buồn không thở than.

Ngài phán: "Cáo có hang, loài chim có chỗ trú thân”

Chính Chúa không nơi nào trong thế gian.

Copyright © 2012-2022