Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 103
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 


Ghết-sê-ma-nê

1. Ghết-sê-ma-nê, tối ấy ai bi,

Ký ức tôi hằng nhớ ghi,

Mồ hôi pha huyết, chiến đấu cô đơn,

Cứu Chúa quyết không nao sờn.


Điệp Khúc:

Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê!

Ký ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.


2. Giữa lúc thâm nghiêm, cảnh vắng đêm sâu,

Bỗng trí tôi nhìn những đâu,

Vì tội tôi khiến Cứu Chúa đau thương,

Gánh vác hết bao đoạn trường.


3. Lúc ấy môn sinh chí ái lui ra,

Đến nỗi Cha Ngài cũng xa,

Thật tôi sao rõ những nỗi đau thương,

Chúa gánh thế tôi đêm trường.


4. Nếu ái tâm tôi đối Chúa phôi pha,

Chẳng có đâm chồi nở hoa,

Thì xin cho thấy Ghết-sê-ma-nê,

Chỗ Chúa thế tôi nặng nề.

Copyright © 2012-2022