Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 102
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Thập Tự Xưa

1. Thập Tự xưa sừng sững cao,

Dựng tận trên sườn núi xa,

Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục.

Lòng tôi yêu thập giá xưa,

Nơi Vua vinh diệu chí cao,

Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương.


Điệp Khúc:

Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa.

Vui lòng đầu phục, tận hiến cả cuộc đời.

Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự.

Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.


2. Thập tự xưa hình xấu xa,

Toàn trần gian đều mỉa mai,

Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm.

Vì Chiên Con từ Chúa Cha,

Rời trời cao đầy hiển vinh,

Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha.


3. Thập tự xa lạ thuở xưa,

Chìm ngập trong giòng huyết thiêng,

Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng.

Vì tại trên thập giá xưa,

Jêsus yên lặng khổ đau,

Ðem tha thứ nguyên lành đến cho chính tôi.


4. Từ nay trung thành mãi luôn,

Phục tại chân thập giá xưa,

Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc.

Ngày tương lai bừng sáng tươi,

Jêsus kêu gọi chính tôi,

Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang.

 

Copyright © 2012-2022