Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 100
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Gần Thập Tự

1. Jêsus giữ tôi gần thập tự

Gần hông tuôn suối huyết ra

Lưu xuất ở nơi Gô-gô-tha

Nghìn thu công hiệu chẳng ngoa.


Điệp Khúc:

Thập giá Chúa, thập giá Chúa

Vinh hiển tôi muôn muôn đời cho đến qua bên kia bờ rồi

Ngày đêm hoan lạc thảnh thơi.


2. Tôi đứng bên thập tự sợ sệt

Tình yêu thương Chúa phủ tôi

Kìa, ánh sáng sao mai rực trời

Lòa vinh quang cùng khắp nơi.


3. Tôi đứng bên thập tự nhẹ nhàng

Hằng trông mong Chúa tái lâm

Nghinh tiếp tôi bước lên bờ vàng

Lìa xa nơi trần tối tăm.

Copyright © 2012-2022