Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 94
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

1. Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hóa

Nơi Giê-xu Chúa ta chịu hình đây

Lòng thật coi phú quí thảy lỗ cả

Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tính này.


2. Nguyền Giê-xu giúp tôi chẳng khoe khoang

Duy khoe ơn Chúa bỏ mình vì tôi

Mọi vật hư ảo xưa mãi mê man

Nay đem dâng nơi thập tự giá này.


3. Nhìn vào thân Chúa tôi cảm biết mấy

Yêu thương bi đát chung hòa giọt rơi

Từ nghìn xưa chẳng chi sánh cảnh ấy

Há thấy mão miện bằng gai khác nào?


4. Dầu rằng tôi có toàn cả thế giới

Đem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thay!

Kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi

Xui tôi vui dâng hồn, thân cả rày.

Copyright © 2012-2022