Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 100
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Vua Jêsus mang đến trong ta bài hát này.
Vua Jêsus mang đến tâm ta bài ca mừng.
Thật một niềm vui sướng chẳng chi dập tắt được.
Tâm thỏa vui mãi luôn hát khen Jêsus chân Chúa
.

Copyright © 2012-2022