Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 57
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời,
hát khen ngợi Chúa trên trời.
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời
hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.
Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi.
Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi muôn đời
.

Copyright © 2012-2022