Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 50
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ,
khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

Điệp khúc: (câu 1,2,4)

Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm,
suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh,
ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

3. Tâm tư ưu sầu im nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt.
Bối rối đắn đo tìm ý nghĩa cho cuộc đời.
Bao nhiêu tháng ngày trôi qua trong kiếp sống thờ ơ,
cúi xuống khẩn xin Thượng Đế dắt tôi trọn đường.

Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài.
Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng.
Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi rõ tận tường.
Ban tình yêu thương, sức sống tràn tuôn.

4. Tâm tôi suy niệm Cha sai Con giáng thế chịu chết,
đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi.
Ôi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy,
Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

 

Copyright © 2012-2022