Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 20
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen.
Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, tung hô danh tôn quý đến muôn muôn đời.
Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi.
Cho dù tận lòng nay bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi.
Jêsus, Ngài vẫn yêu.
Ôi tình yêu thương bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay, lòng tôi tôn cao danh Jêsus.
Xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa.
Nguyện hát lời chúc tôn danh Jêsus
.

Copyright © 2012-2022