Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 16
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Những khi lòng đầy ưu tư chán chường.
Chúa nhân từ đầy quyền năng vô đối.
Ngài nâng bước nắm chắc tôi trong đôi tay năng quyền,
vực tôi thoát khỏi chốn hư vong.

Vững tin rằng, Ngài luôn luôn ở cùng,
chúng ta là đoàn dân giao ước.
Bàn tay Chúa sẽ dắt đưa ta qua bao con đường
trong mỗi bước trần thế thăng trầm.

Không chi che khuất ánh sáng rạng ngời nơi Thượng Thiên.
Không ai ngăn lối Cứu Chúa ngự vào trong lòng ta.
Ta mau rao báo khắp chốn tình yêu Chúa ban cho
bằng quyền năng trong danh Jêsus Christ.

Truyền bá phúc âm cho mọi nơi.
Người ơi chúng ta dân thuộc Thiên quốc.
Làm chứng mãi mãi về Cứu Chúa yêu thương,
từ nay đến ngày Chúa lai hồi
.

Copyright © 2012-2022