Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 4
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Cha ơi trong nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm Ngài.
Với cả tâm linh con mong được gặp mặt Chúa.
Quăng xa bao nhêu ô nhơ con trở về đây nơi đền Thánh Ngài
tình yêu xưa trong Cha nay con mong được đổi mới.

Lòng thành dâng lên lời tôn vinh danh Thánh Ngài.
Gặp Ngài từ nay trọn cuộc đời này được mãi đổi thay.
Cầu Thần Linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con.
Nguyện Ngài phục hưng ban sự sống mới trong tâm con.

Hết cả tâm linh này con dâng lên Chúa,
với khát khao mong chờ lòng bừng cháy luôn.
Cầu Thần Linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con.
Nguyện Ngài phục hưng ban sự sống mới trong tâm con.

 

Copyright © 2012-2022