Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 33
Hợp âm: (Bm)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
(Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.)

Dâng lời tôn kính lên tận thiên cung
(Nào cùng nhau dâng tiếng hát.)

Lời con kính dâng lên Ngài. Lòng con mến yêu tôn thờ.
(Ha-lê-lu-gia)

Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
(Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.)

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Song ca  

Copyright © 2012-2022