Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 23
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

 

Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến,

danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời.

Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến,

danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời.

Ha-lê-lu-gia, dâng lên Cha.

Ha-lê-lu-gia, dâng tôn thờ.

 

 

Copyright © 2011-2021