Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Hòa Âm Mới
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 7

Name Play
0-Melody
1-Soprano 1
1-Soprano 2
2-Alto 1
2-Alto 2
3-Terno
4-Bass

Những bài có cùng thể loại: Hợp ca   Thập tự giá   Thương khó  

Copyright © 2012-2022