Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Triệu Thái Sơn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 527
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Jêsus tôi!
Cất tiếng hát chúc tán Jêsus tôi!
Ca không thôi, dâng lên trọn đời sống
Chúa tôi cao đẹp, không có ai so bằng,
Tôi nói không nên lời.
Vì yêu thương tôi Jêsus đã xả thân
Tình yêu trần gian đâu dám so kịp nào.
Trời cao biển lớn, Jêsus yêu tôi hơn.
Lòng tôi say sưa, ca khen Ngài không thôi.

———————————————————————————————————————