Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách TÔN THỜ BA NGÔI
Tựa đề: TÔN THỜ BA NGÔI
Bài số: 64
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

1. Chúa Thánh chúng con thờ tôn.
Dâng lên Chúa cả tâm hồn con.
Yêu Ngài càng hơn.

2. Jêsus chúng con thờ tôn.
Dâng lên Chúa cả tâm hồn con.
Yêu Ngài càng hơn.

3. Linh Thánh chúng con thờ tôn.
Dâng lên Chúa cả tâm hồn con.
Yêu Ngài càng hơn.