Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách TÌNH YÊU LỚN LAO
Tựa đề: TÌNH YÊU LỚN LAO
Bài số: 61
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Tình yêu Ngài thật cao cao vút trời mây.
Biết lấy chi đo lường, ôi tình yêu Chúa vời cao.
Tình yêu Ngài thật sâu sâu thẳm bể khơi,
mãi đến muôn đời không hề phôi phai.

Lớn lao vô cùng, lớn lao thay ơn Ngài.
Đến muôn muôn đời Chúa luôn tuyệt vời.
Lớn lao vô cùng, lao thay ơn Ngài.
Đến muôn muôn đời Chúa là yêu thương.

Tình yêu Ngài luôn bao phủ đời con,
sẽ không phai mờ ôi tình yêu Chúa đậm sâu.
Ngài luôn là bài ca trong tâm của con,
Chúa yêu con nhiều, muôn đời Chúa vẫn còn yêu.
Lớn lao vô cùng, lao thay ơn Ngài.
Đến muôn muôn đời Chúa luôn tuyệt vời.
Lớn lao vô cùng, lao thay ơn Ngài.
Đến muôn muôn đời Chúa là yêu thương.