Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách VỚI CẢ TRÁI TIM
Tựa đề: VỚI CẢ TRÁI TIM
Bài số: 51
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Dm)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Dùng đôi môi, con sẽ chúc tôn Ngài,
lưỡi con xin dâng lên tiếng ca.
Mắt con hằng ao ước thấy chính Ngài,
xin cho con thấy.

Dùng tai con, con mong lắng nghe Ngài,
với đôi tay nguyện rờ đến thân Ngài.
Với cả trái tim con quyết dâng trọn cho Ngài