Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách HÁT CHO NGÀI
Tựa đề: HÁT CHO NGÀI
Bài số: 49
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Dm)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Hãy hát một bài mới dâng lên Ngài.
Hãy hát ca tụng Chúa hỡi muôn loài.
Cất tiếng hát chúc tán dâng lên Ngài.
Hãy hát chúc tán Chúa hỡi muôn loài.
Ô! Chúa lớn thay! Ô! Cứu Chúa đáng chúc tôn.
Chúa lớn thay! Ô! Cứu Chúa đáng chúc tôn.