Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách VUA SẼ ĐẾN
Tựa đề: VUA SẼ ĐẾN
Bài số: 48
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Chúc tôn Chúa Trời. Ca khen danh thánh Ngài.
Yêu thương không bến bờ, Jêsus đã đến.
Dẫu khó khăn khốn cùng, tin nơi Cha ái từ.
Nguồn cậy trông vững vàng, vì Vua sẽ đến chính Vua muôn vua.