Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHÚA CHÍ THÁNH
Tựa đề: CHÚA CHÍ THÁNH
Bài số: 38
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 3/4
XEM BẢN NHẠC

Thật thiêng liêng, thật là chí thánh!
Chúa ôi Ngài đáng cho lòng này chúc tôn Ngài.
Thật thiêng liêng, Ngài thật chí thánh!
Trọn tâm hồn còn hòa tiếng hát.
Chính danh thánh này,
đáng cho chúng con kính dâng đến Ngài
những câu chúc tôn danh thánh tuyệt vời.