Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHÚC TÔN CHÚA
Tựa đề: CHÚC TÔN CHÚA
Bài số: 34
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Dm)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Hãy cùng mọi người tôn kính Cha oai quyền,
vinh hiển rạng ngời khắp thế gian.
Hết lòng thờ phượng hát ca tụng Ngài,
tôn Cha là Chúa trời vinh hiển.

Chúa vinh hiển, Chúa vinh hiển.
Hát chúc tôn danh Chúa,
Hát chúc tôn danh Chúa.
Chúa vinh hiển, Chúa vinh hiển.
Hát chúc tôn danh Chúa,
Hát chúc tôn danh Chúa.
Ha-lê-lu-gia, khắp nơi tôn vinh Cha,
Chúa hiển vinh quyền oai.