Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách TÔN VINH CHA
Tựa đề: TÔN VINH CHA
Bài số: 33
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (C)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang Ha-lê-lu-gia.
Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia.