Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO
Tựa đề: NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO
Bài số: 32
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 6/8
XEM BẢN NHẠC

Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay,
Ngài được tôn rất cao.
Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay lòng tôn cao Chúa.
Chính Chúa là Vua, ngàn muôn muôn năm Chúa tể trị.
Khắp nơi hát mừng, cùng vui tươi trong danh yêu quý.
Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài chí tôn đời đời.