Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách TOÀN NĂNG THAY CHÚA
Tựa đề: TOÀN NĂNG THAY CHÚA
Bài số: 31
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (C)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Toàn năng thay Chúa Jêsus năng quyền luôn nâng đỡ dẫn dắt giúp sức con ngày đêm.
Toàn năng thay Chúa vinh quang đáng ngợi mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt ngày đêm.
Jêsus năng quyền trên hết năng quyền đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con.
Jêsus năng quyền Chúa vua năng quyền dìu con đi trong ý Cha luôn ngày đêm.