Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách NGÀI LÀ CHÚA
Tựa đề: NGÀI LÀ CHÚA
Bài số: 30
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (D)
Nhịp: 2/4
XEM BẢN NHẠC

Ngài là vua Chúa muôn đời Ngài đã sống đắc thắng cõi chết Chúa rất quyền oai.
Mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi môi lưỡi xưng nhận chính Jêsus Christ Chúa ta.