Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA
Tựa đề: HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA
Bài số: 29
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Bb)
Nhịp: 6/8
XEM BẢN NHẠC

Giê-hô-va danh Chúa được tôn cao.
Vua trên muôn Vua, Đấng quyền năng.
Danh Giê-hô-va mãi tụng ca.
Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha.
Danh Ngài là Chúa yêu thương.

Danh Giê-hô-va đáng được tôn cao.
Nơi Cha luôn vang tiếng tụng ca.
Trên cao muôn thiên sứ ngợi khen.
Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha.
Danh Ngài là Chúa yêu thương.