Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
Tựa đề: ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
Bài số: 21
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Trong Danh Chúa chúng con quay quần cùng ngợi ca chúc tôn.
Dâng lên Chúa tất cả tấm lòng ngập tràn yêu thương.
Chúa hỡi, xin Ngài ngự nơi đây chúng con đang mong chờ.
Xuống phước, ban ơn, thêm niềm vui tươi mới.
Lúc chúng con đến tôn thờ Ngài.