Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA
Tựa đề: HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA
Bài số: 20
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (C)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen.
Ha-lê-lu-gia cảm tạ Chúa, tung hô danh tôn quý đến muôn muôn đời.
Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi.
Cho dù tận lòng nay bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi.
Jêsus, Ngài vẫn yêu.
Ôi tình yêu thương bởi huyết của Chúa đã cứu tôi nay, lòng tôi tôn cao danh Jêsus.
Xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa.
Nguyện hát lời chúc tôn danh Jêsus.