Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI
Tựa đề: CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI
Bài số: 19
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (D)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Con chỉ mong tôn cao danh Ngài.
Giờ con lặng yên, đến trước ngôi thánh Ngài.
Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi Thánh này,
và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa.
Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng.
Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng.