Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CÙNG HỌP NHAU
Tựa đề: CÙNG HỌP NHAU
Bài số: 17
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (A)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Cùng họp nhau dưới chân Chúa,
chúng ta hòa theo nhịp đàn,
hát vang tôn vinh Jêsus Chúa yêu thương.
Cùng đợi chờ dưới chân Chúa,
lắng nghe lời từ ngôi trời ban.
Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài.