Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN
Tựa đề: NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN
Bài số: 13
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (C)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Jêsus là Chúa vui mừng hát khen ngợi Chúa tôi.
Lời ca câu hát dành cho Đấng đang trên ngôi.
Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen.
Jêsus duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời.

Ồ Ngài thật xứng đáng lòng này xin chúc tán.
Duy Ngài thật xứng đáng để chúng tôi chúc tôn.
Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen.
Jêsus duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời.