Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN
Tựa đề: HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN
Bài số: 8
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Hỡi Chúa Jêsus, mời Ngài ngự đến nơi đây.
Lòng con cất tiếng ca ngợi khen danh Chúa chí cao. 
Hỡi Chúa Jêsus, mời Ngài ngự đến nơi đây,
lòng con cất tiếng ca ngợi khen danh Chúa chí cao.
Cùng giơ cánh tay lên ngợi khen suy tôn Chúa yêu thương.
Quỳ gối trước ngôi cao, thờ lạy suy tôn Chúa chí cao.