Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHẠM LÒNG CON
Tựa đề: CHẠM LÒNG CON
Bài số: 7
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (C)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Chạm lòng con, Chúa ơi ngày giờ này.
Chạm lòng con, để con không xa Ngài.
Chạm lòng con, Chúa ơi ngày giờ này.
Chạm lòng con, để con say mê Ngài.

Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng.
Vực con vươn lên, khỏi nghi ngờ và sầu não.
Thì con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa.
Xin Thần Linh đến chạm và tâm con Chúa ôi!