Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY
Tựa đề: CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY
Bài số: 5
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (D)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Con tin Vua yêu thương đang nghe con trong giây phút này.
Vì con biết chính ánh sáng thiêng liêng tràn ngập con.
Và con nghe bao nhiêu âm thanh vang lên nơi thiên cung trong giây phút này.
Con tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này.